Estrada CP-1909,
Kilómetro 2,4. 15108
Bértoa - Carballo

Datos de interese
Superficie: 100% tierra
Lonxitude aproximada: 920 m
Anchura media: 13 m
Boxes: 8.000 m2